پروژه تراش آسفالت

پروژه تراش آسفالت در بلوار کریمخان با دستگاه ویدکن توسط شرکت تهران عایق :

 

تراش آسفالت
تراش آسفالت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *